proNauka

Fundacja proNauka powołana została w lipcu 2015 r. Jest niezależną, pozarządową organizacją zajmującą się poszukiwaniami i badaniami twórczymi na gruncie przyrody, kultury i nauki. Fundacja posiada status prawny.

Dane kontaktowe:

Fundacja proNauka
ul. Słowicza 11
11-041 Olsztyn
pronauka@pronauka.org