Projekty

ROK 2017

1. Projekt edukacyjny „Rośliny wokół nas – poznając rośliny uczysz się je wykorzystywać i chronić”
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie: 15 000 zł
Umowa nr 00041/17/62011/EE-SE/D

2. Wydanie monografii „Twój sąsiad nietoperz”
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie: 15 000 zł
Umowa nr 00042/17/62011/EE-WD/D
opracowanie redakcyjne, przygotowanie grafik do druku, skład i łamanie tekstu oraz druk i oprawa

 

3. Publikacja na temat Wzgórz Dylewskich. „Wzgórza Dylewskie. Geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni (wydanie II rozszerzone)”
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie: 20 000 zł
Umowa nr 00042/17/62011/EE-WD/D
opracowanie redakcyjne, przygotowanie grafik do druku, skład i łamanie tekstu oraz druk i oprawa 

    

ROK 2016

1. „Mój sąsiad nietoperz” – cykl spotkań edukacyjnych 
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie: 6 000 zł
Umowa nr 00368/16/62011/EE-SE/D

2. „Ogrody i ogródki w świetle inwazji obcych gatunków” – spotkanie informacyjne w miejscowości Łukta
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie: 1 000 zł
Umowa nr 394/16/15042/EE-SE/D

3. Spotkanie edukacyjne – „Mój sąsiad nietoperz” 
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie: 500 zł
Umowa nr 00668/16/62011/EE-SE/D

ROK 2015

1. „Ogrody i ogródki w świetle inwazji obcych gatunków” – spotkanie informacyjne dla właścicieli ogrodów i ogródków działkowych w Olsztynie  
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie: 1 250 zł
Umowa nr 00640/15/62011/EE-SE/D