Struktura

ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes:
Andrzej Jadwiszczak

Z-ca Prezesa:
Lech Pietrzak

Członek Zarządu:
Barbara Mazur

Członek Zarządu:
Alicja Szarzyńska

PRACOWNIA STAWONOGÓW:
Kierownik:
Andrzej Jadwiszczak

PRACOWNIA CHIROPTEROLOGICZNA:
Kierownik:
Joanna Duriasz