Książki

Twój sąsiad nietoperz

Lech Pietrzak, Joanna Duriasz

Wydanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Format: A5, 160 stron

Książkę swoją kierujemy do ludzi, przede wszystkim mieszkańców regionu Warmii i Mazur, którzy na co dzień zajmują się zupełnie innymi sprawami niż przyroda, a wiedzę biologiczną uzupełniali ostatnio na lekcjach biologii w szkolnych ławach.

Jej treść jest odpowiedzią na pytania, jakie pojawiały się w trakcie prowadzonych przez nas wykładów, spotkań edukacyjnych i rozmów z ludźmi w czasie badań terenowych oraz podejmowanych przez nas interwencji. Po spotkaniach tych wyłaniał się z reguły podobny obraz – wiedza na temat nietoperzy jest bardzo skąpa, pełna przesądów i nieprawdziwych informacji, a jednocześnie zwierzęta te budzą bardzo duże zainteresowanie. W naszym odczuciu nietoperze nie wywołują wcale niechęci „same z siebie” – wszelkie obawy i uprzedzenia wynikają raczej z ostrożności połączonej z brakiem podstawowej wiedzy na temat tych ssaków. Trudno o jednoznaczne wskazanie przyczyny tego stanu rzeczy, bezapelacyjnie jednak w kwestii edukacji na temat nietoperzy jest jeszcze dużo do zrobienia. Jest to o tyle ważne, że większość gatunków tych ssaków musi funkcjonować w sąsiedztwie człowieka, ponieważ w ciągu setek lat nauczyły się wykorzystywać tworzone przez niego obiekty. Wynikało to częściowo z faktu, że zniszczyliśmy ich naturalne środowisko. Dziś nie mają już dokąd wracać, muszą żyć w naszym towarzystwie. Przetrwanie nietoperzy zależy w dużej mierze właśnie od wiedzy i nastawienia ludzi.

Treść książki dzieli się na dwie części – ogólną i praktyczną. Część ogólna zawiera podstawowe informacje na temat biologii i ekologii nietoperzy, sposobu ich badań, przepisów prawnych, występowania na Warmii i Mazurach oraz charakterystykę wybranych gatunków. Część praktyczna opisuje sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach, jakie zdarzają się nam w życiu. 

Jak uzyskać publikację. Książka jest bezpłatna. Można ją uzyskać podczas spotkań i wykładów organizowanych przez Fundację lub, po uprzednim uzgodnieniu, w siedzibie Fundacji proNauka. Możliwe jest również wysłanie książki drogą pocztową – po uprzednim uzgodnieniu i pokryciu kosztów wysyłki w kwocie 20 zł.  


Wzgórza Dylewskie – geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni

Dariusz Gałązka, Wiesław Skrobot, Alicja Szarzyńska

Wydanie II rozszerzone sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Wzgórza Dylewskie od kilku lat stanowią obszar intensywnych badań terenowych i działań edukacyjnych, są też przedmiotem pogłębionych kwerend archiwalnych. Jako podsumowanie zaawansowanego etapu tych aktywności w listopadzie 2015 roku ukazała się publikacja „Wzgórza Dylewskie. Geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni” autorstwa Dariusza Gałązki, Alicji Szarzyńskiej i Wiesława Skrobota, sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rok 2016 przyniósł nowe ustalenia – na podstawie nadal prowadzonej kwerendy archiwalnej i zintensyfikowanych prac terenowych. Pozyskana wiedza jest cenna poznawczo i została wprowadzona do treści nowego wydania. Objętość II wydania liczy 232 strony.

Publikacja „Wzgórza Dylewskie – geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni” jest publikacją o charakterze poznawczo-edukacyjnym, o znaczeniu naukowym i popularyzatorskim.

Publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami autorów publikacji, jak też ikonografią (mapy, ryciny).

Jak uzyskać publikację. Książka jest bezpłatna. Można ją uzyskać podczas spotkań i wykładów organizowanych przez Fundację lub, po uprzednim uzgodnieniu, w siedzibie Fundacji proNauka. Możliwe jest również wysłanie książki drogą pocztową – po uprzednim uzgodnieniu i pokryciu kosztów wysyłki w kwocie 20 zł.