Notatki Entomologiczne

„Notatki Entomologiczne” to czasopismo naukowe poświęcone owadom (Insecta). Publikujemy artykuły i notatki prezentujące oryginalne dane o rozmieszczeniu geograficznym, ekologii, biologii, morfologii, fizjologii i ochronie owadów. Akceptujemy też omówienia i zapowiedzi wydarzeń w entomologii polskiej i światowej, omówienia piśmiennictwa, prace metodyczne i przeglądowe. Wskazówki dla autorów załączone są do każdego artykułu na trzeciej stronie okładki.

Numery ukazujące się od 2019 r. dostępne są jako pliki PDF. Można pobrać pełny numer lub wybrane artykuły. 

Rok 2021

Notatki Entomologiczne 6 (1)

 • Konopko D., Kowalczyk J.K. – Materiały do znajomości chrząszczy martwych zbieranych z chodników i poboczy ulic miasta Gdyni [Materials for the knowledge of dead beetles collected from pavements and roadsides of Gdynia city] pobierz PDF/get PDF
 • Konopko D. – Przyczynek do poznania chrząszczy użytku ekologicznego „Jezioro Kackie” w Gdyni [A contribution to the knowledge of beetles of ecological site “Kackie Lake” in Gdynia] pobierz PDF/get PDF
 • Żóralski R., Bystrowski C. – Contribution to the knowledge of Syrphidae (Diptera) of the Republic of Georgia [Materiały do znajomości Syrphidae (Diptera) Gruzji] pobierz PDF/get PDF

Pobierz wszystko/get all

Rok 2020

Notatki Entomologiczne 5 (1)

 • Buczyński P., Bielak-Bielecki P. – Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera)
  Polski środkowo-wschodniej[New records of aquatic beetles (Coleoptera) from Central and Eastern Poland] pobierz PDF/get PDF
 • Konopko D., Kowalczyk J.K. – Przyczynek do poznania chrząszczy terenów zielonych
  Osiedla Moniuszki w Gdyni [Contribution to the knowledge of beetles of the green areas of the Moniuszki estate in Gdynia] pobierz PDF/get PDF
 • Jędryczkowski W.B. – Materiały do znajomości stonkowatych (Chrysomelidae) Pogórza Przemyskiego [Contribution to the knowledge of the Chrysomelidae fauna of the Przemyśl Upland] pobierz PDF/get PDF

Pobierz wszystko/get all

Rok 2019

Notatki Entomologiczne 4 (2)

 • Buczyński P., Bielak-Bielecki P. – Materiały do poznania ważek (Odonata) rzek i jezior Polski środkowo-wschodniej [Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of rivers and lakes in Central Eastern Poland] pobierz PDF/get PDF
 • Konopko D., Kowalczyk J.K. – Materiały do znajomości chrząszczy siedlisk ruderalnych Gdyni [Materials for the knowledge of beetles of ruderal habitats in Gdynia] pobierz PDF/get PDF
 • Jędryczkowski W.B., Kupryjanowicz J. – Materiały do znajomości fauny biegaczowatych (Carabidae) Borów Tucholskich [Contribution to the knowledge of the Carabidae fauna of the Bory Tucholskie] pobierz PDF/get PDF

Pobierz wszystko/get all

 

Notatki Entomologiczne 4 (1)

 • Żóralski R, Kowalczyk J.K. – Bzygowate (Diptera: Syrphidae) rezerwatu „Łęg nad Swelinią” [Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the “Łęg nad Swelinią” reserve] pobierz PDF/get PDF
 • Konopko D. – Wstępna lista chrząszczy rezerwatu przyrody „Łęg nad Swelinią” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym [Preliminary list of beetles from the “Łęg nad Swelinią” – nature reserve in the Trójmiejski Landscape Park] pobierz PDF/get PDF
 • Jędryczkowski W.B.,  Jadwiszczak A.S. – Materiały do znajomości fauny biedronek (Coccinellidae) Doliny Biebrzy [Contribiution to the knowledge of the Coccinellidae fauna in the Biebrza River Valley] pobierz PDF/get PDF
 • Jadwiszczak A.S., Jędryczkowski W.B. – Contribiution to the knowledge of the Coccinellidae (Coleoptera) of Kyrgyzstan [Materiały do znajomości Coccinellidae (Coleoptera) Kirgistanu] pobierz PDF/get PDF

Pobierz wszystko/get all