Notatki Entomologiczne

„Notatki Entomologiczne” to czasopismo naukowe poświęcone owadom (Insecta). Publikujemy artykuły i notatki prezentujące oryginalne dane o rozmieszczeniu geograficznym, ekologii, biologii, morfologii, fizjologii i ochronie owadów. Akceptujemy też omówienia i zapowiedzi wydarzeń w entomologii polskiej i światowej, omówienia piśmiennictwa, prace metodyczne i przeglądowe. Wskazówki dla autorów załączone są do każdego artykułu na trzeciej stronie okładki.

Numery ukazujące się od 2019 r. dostępne są jako pliki PDF. Można pobrać pełny numer lub wybrane artykuły. 

Rok 2019

Notatki Entomologiczne 4 (1)

  • Żóralski R, Kowalczyk J.K. – Bzygowate (Diptera: Syrphidae) rezerwatu „Łęg nad Swelinią” [Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the “Łęg nad Swelinią” reserve] pobierz PDF/get PDF
  • Konopko D. – Wstępna lista chrząszczy rezerwatu przyrody „Łęg nad Swelinią” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym [Preliminary list of beetles from the “Łęg nad Swelinią” – nature reserve in the Trójmiejski Landscape Park] pobierz PDF/get PDF
  • Jędryczkowski W.B.,  Jadwiszczak A.S. – Materiały do znajomości fauny biedronek (Coccinellidae) Doliny Biebrzy [Contribiution to the knowledge of the Coccinellidae fauna in the Biebrza River Valley] pobierz PDF/get PDF
  • Jadwiszczak A.S., Jędryczkowski W.B. – Contribiution to the knowledge of the Coccinellidae (Coleoptera) of Kyrgyzstan [Materiały do znajomości Coccinellidae (Coleoptera) Kirgistanu] pobierz PDF/get PDF

Pobierz wszystko/get all